Producten

Waaiers tips hersenletsel

Waaiers met tips van en voor mensen met hersenletsel en hun partners


Recentelijk heeft het EHL een onderzoek gedaan naar zorgbehoeften na hersenletsel, waaraan  zowel mensen met hersenletsel als partners hebben deelgenomen. Voorafgaand aan het onderzoek vroegen we deelnemers om tips voor anderen met hersenletsel of andere partners van mensen met hersenletsel op te schrijven en mee te nemen. Er zijn twee waaiers (boekjes) gemaakt van de tips die op deze manier zijn verzameld.

Uit de eerste ervaringen blijkt dat de waaiers goed aansluiten bij de doelgroep doordat ze tastbaar, zichtbaar en duurzaam zijn. Ze zorgen voor herkenning en helpen bij het uitleggen van de gevolgen van hersenletsel aan de omgeving. Bovendien is een waaier met één hand te gebruiken, wat relevant is in het geval van bijvoorbeeld een halfzijdige verlamming.

Informatie, tips en adviezen van lotgenoten als erg waardevol worden beschouwd. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen met hersenletsel en hun partners van de tips gebruik kunnen maken. Met een subsidie van ZonMw en in samenwerking met de patiëntenvereniging hersenletsel.nl verspreiden we de waaiers onder alle 17 hersenletselteams in Nederland en onder de leden van de hersenletselalliantie.

De digitale waaiers zijn hieronder gratis te downloaden. Ook vindt u hier drukklare bestanden en een overzicht van de drukspecificaties, om zelf nieuwe waaiers te kunnen drukken. Voor meer informatie kunt u terecht bij ehl@maastrichtuniversity.nl.

ZonMW hersneletsel.nl