Producten

MDS-NAH

Minimale Dataset voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel

Onderzoek naar de gevolgen van hersenletsel binnen verschillende levensdomeinen zorgt voor een veelheid aan data. Door het brede spectrum aan beschikbare meetinstrumenten ontbreekt echter uniformiteit. Steeds vaker wordt er gepleit voor duurzame gegevensverzameling. Bovendien geven personen met hersenletsel aan dat zij het onaangenaam vinden om ‘steeds hetzelfde verhaal te moeten vertellen’. Daarom is er een minimale dataset voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel ontwikkeld; de MDS-NAH.

Een minimale dataset is een verzameling van meetinstrumenten waarmee de belangrijkste gegevens van mensen met hersenletsel kunnen worden verzameld in een zo compact mogelijke vorm. Het doel van de minimale dataset is het standaardiseren van gegevensverzameling, zodat data gemakkelijker met elkaar te vergelijken zijn en personen met hersenletsel deze data bovendien niet steeds opnieuw hoeven te verstrekken wanneer dit niet nodig is.

De minimale dataset is ontwikkeld om een compleet beeld te geven van de huidige status van de persoon met hersenletsel en dient dus in zijn geheel afgenomen te worden. Desgewenst kan de MDS-NAH worden aangevuld met diagnose- of disciplinespecifieke instrumenten.