13 augustus 2018

Aanbevelingen voor het verbeteren van de zorg voor mensen met hersenletsel

Ondersteuning voor het hervinden van een balans in het leven

Er is in Nederland een ruim zorgaanbod voor ondersteuning bij de blijvende gevolgen van hersenletsel, maar veel mensen krijgen niet de juiste zorg op het juiste moment. Het EHL onderzocht hoe de zorg verbeterd kan worden vanuit het perspectief van mensen met hersenletsel en hun partners.

In groepsinterviews deelden deelnemers hun ervaringen met het leven met (een partner met) hersenletsel en met de zorg. De onderwerpen die uit de groepsinterviews naar voren kwamen zijn samen te vatten in drie thema’s: aanpassing, begrip en passende hulp. De onderwerpen hebben betrekking op verschillende niveaus: intrapersoonlijk, de directe sociale omgeving, de zorg en de maatschappij.

Op basis van de groepsinterviews zijn aanbevelingen voor het verbeteren voor de zorg opgesteld, waarbij casemanagement een overkoepelende aanbeveling is. Daarnaast en wordt voorgesteld om het zorgmodel van acute, rehabilitatie- en chronische fase te vervangen door adaptatiefase.

Het volledige rapport en de factsheets zijn hieronder bij het kopje documenten te downloaden.