Wetenschappelijk onderzoek

Het EHL voert wetenschappelijke onderzoek uit om meer inzicht te krijgen in niet-aangeboren hersenletsel en de gevolgen voor patiënten en hun naasten. Deze gevolgen zijn vaak ‘onzichtbaar’ voor de omgeving, zoals geheugen- en concentratieproblemen, vermoeidheid, somberheid of prikkelbaarheid. Naast onderzoek naar deze gevolgen wil het EHL ook nieuwe effectieve en efficiënte behandelprogramma’s opzetten én evalueren. Wij vinden het ook belangrijk dat deze nieuwe kennis verspreid wordt binnen de samenleving, en dat nieuwe behandelprogramma's breed geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg.

Neem via deze pagina een kijkje in onze lopende projecten en een selectie van onze wetenschappelijke publicaties.