Over ons

Achtergrond

Een op de vier Limburgers krijgt in zijn of haar directe omgeving te maken met een hersenletsel veroorzaakt door ongelukken, beroertes, operaties of ziekten. In Limburg worden naar schatting 40.000 families geconfronteerd met de gevolgen van een hersenletsel. De acute, medische zorg voor patiënten met hersenletsel is de laatste jaren sterk verbeterd. Hierdoor overleven meer mensen een verkeersongeval of beroerte. Het is echter niet mogelijk om alle gevolgen van een hersenletsel te voorkomen, zodat er steeds meer mensen met de blijvende gevolgen van een hersenletsel moeten (leren) leven. Hoewel er in Nederland – en ook in Limburg – een breed zorg- en ondersteuningsaanbod is voor patiënten met hersenletsel, blijft de kwaliteit van de zorg ontoereikend.

Wat wij doen

Het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL) ontwikkelt en evalueert een zorgsystematiek waarmee deze groep patiënten tijdig wordt herkend en een passend, systematisch en doelmatig zorgaanbod krijgt. Het doel is de kwaliteit van leven van mensen met hersenletsel en hun omgeving te bevorderen door het verkrijgen, toepassen en verspreiden van kennis.
Het expertisecentrum heeft vier pijlers:

  1. Zorginnovatie; ontwikkelen en evalueren van innovatieve zorgvoorzieningen en zorgproducten binnen de zes provinciale ziekenhuizen;
  2. Onderzoek en valorisatie; vergroten van de kennis over de gevolgen van NAH en mogelijke effectieve en efficiënte behandelprogramma's; verspreiding en implementatie van deze kennis in de gezondheidszorg;
  3. Onderwijs en opleiding; scholingsaanbod in het primair universitair onderwijs psychologie en na- en bijscholing voor diverse beroepsgroepen;
  4. Voorlichting en maatschappelijke activiteiten; verspreiding van de kennis onder getroffenen en hun naasten en het algemeen publiek.

Het EHL is een initiatief van de faculteit 'Psychology and Neuroscience' van de Universiteit Maastricht en het Maastricht Universitair Medisch Centrum, en werkt samen met allerlei relevante partijen in de regio, zoals de patiëntenorganisaties, het provinciale informatie- en adviespunt NAH, de Limburgse ziekenhuizen en andere relevante zorgaanbieders op het gebied van hersenletsel zoals Adelante, SGL en GGZ Oost-Brabant.