Maatschappelijk

Het EHL streeft ernaar om de vooruitgang die met wetenschappelijk onderzoek wordt geboekt hier en nu ten goede te laten komen aan de mensen met hersenletsel en hun familie en vrienden. Dit wil het EHL bereiken via maatschappelijke activiteiten en voorlichting aan getroffenen, hun naasten en het algemeen publiek.

Op deze pagina vindt u informatie over de activiteiten die wij ondernemen om kennis over hersenletsel te verspreiden.