Producten

Groepseducatie

Basismateriaal groepseducatie voor naasten van mensen met niet-aangeboren hersensletsel

Na een hersenletsel verandert er niet alleen veel voor de persoon met hersenletsel, maar ook voor diens naaste omgeving, zoals de partner, kinderen, andere familieleden en vrienden. Om naasten inzicht te geven in de gevolgen na niet-aangeboren hersenletsel voor de persoon met hersenletsel en voor de directe omgeving, ontwikkelde Eric van Balen (klinisch neuropsycholoog/klinisch psycholoog, VieCuri) de semigestructureerde groepseducatie voor naasten. Het gaat bij deze groepseducatie met name om gevolgen voor emoties, gedrag, cognitie, persoonlijkheid en relatie(s). De naaste krijgt kennis, suggesties en handvatten aangereikt om met die gevolgen om te gaan en een nieuw en beter leefbaar evenwicht te vinden.

Het EHL stelt het basismateriaal voor deze cursus beschikbaar voor gebruik door klinisch neuropsychologen of GZ-psychologen met ervaring in de klinische neuropsychologie. Het basismateriaal bestaat uit het draaiboek voor de professional met informatiebladen voor deelnemers en een evaluatieformulier, PowerPointsuggesties voor de bijeenkomsten en een informatiefolder voor potentiële deelnemers. In het draaiboek wordt verwezen naar twee video’s, deze zijn op te vragen via ehl@maastrichtuniversity.nl.