7 september 2017

ZonMw GGZ subsidie voor hersenletsel project

In Nederland worden jaarlijks 130.000 mensen getroffen door een beroerte of een (onge)val met hersenletsel tot gevolg. Een op de drie getroffenen wordt somber of angstig als gevolg van zo’n incident. Medicijnen hebben slechts kleine en kortdurende effecten bij dit soort emotionele gevolgen en kunnen bovendien ongewenste bijwerkingen hebben. Psychologische behandelingen laten een beter resultaat zien bij emotionele problemen in de algemene bevolking, maar hebben nauwelijks effect bij mensen die een hersenletsel hebben overleefd. Wij verwachten dat dat te maken heeft met de insteek die er wordt gekozen bij dergelijke behandelingen. Wij gaan daarom een nieuwe vorm van psychologische behandeling onderzoeken waarbij de getroffene handvatten krijgt aangereikt om te leren omgaan met de veelal blijvende gevolgen van het hersenletsel en geholpen wordt om een veranderd leven te kunnen leiden zonder continue te vechten tegen hetgeen verloren is gegaan. Een dergelijke behandeling is vooral gericht op acceptatie; Acceptance and Committment Therapy.