17 oktober 2018

Seksuele veranderingen na hersenletsel

Seksuele veranderingenTijdens de najaarsconferentie van de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie presenteerde Dymphie In de Braek over een onderbelicht onderwerp: seksuele veranderingen bij hersenaandoeningen.

Ongeveer de helft van alle patiënten met hersenletsel rapporteert seksuele problemen. De problemen zijn vaak multicausaal: medische, neuropsychologische en relationele factoren spelen hierbij een rol. Vanwege de impact op het zelfbeeld, kwaliteit van leven, stemming en moeilijkheden met aanpassing aan de nieuwe (veelal ongewenste) situatie zou seksualiteit en intimiteit altijd een thema moeten zijn in de diagnostiek en behandeling van patiënten met hersenletsel.

In haar presentatie ging Dymphie in op de rol van die de (klinisch) neuropsycholoog bij seksuele problematiek kan spelen, zoals zorgen voor een beter begrip van het verandert seksueel functioneren.