1 mei 2019

Seksualiteit en intimiteit bij patiënten en partners na hersenletsel

Seksuele problemen komen vaak voor na hersenletsel. Tussen de 50-60% van alle patiënten met hersenletsel rapporteert seksuele problemen na het trauma. De problemen zijn vaak multicausaal van aard: medische, neuropsychologische en relationele factoren spelen hierbij een rol. Uit patiëntenquetes blijkt dat seksuele aanpassing voor de meeste hersenletsel patiënten een belangrijke onderwerp is. Toch blijft het onderwerp seksualiteit nog altijd iets waar patiënt en behandelaar moeilijk over praten of wordt het seksueel probleem overschaduwd door andere emotionele en/of gedragsproblemen van de patiënt. Vanwege de impact op het zelfbeeld, stemming en moeilijkheden met aanpassing aan de nieuwe (veelal ongewenste) situatie zou seksualiteit en intimiteit altijd een thema moeten zijn in de diagnostiek en behandeling van patiënten met hersenletsel. Er is tot op heden echter beperkt onderzoek gedaan naar seksueel functioneren na hersenletsel. Voorliggend onderzoek wil graag een antwoord geven op de volgende vragen: hoe vaak komen problemen op seksueel vlak en intimiteit voor? Welke problemen rapporteren patiënten met hersenletsel? Zijn er veranderingen wat betreft frequentie in seksuele activiteit na het hersenletsel en/of de communicatie met de partner na het hersenletsel? Wat zijn redenen voor veranderingen in de intieme relatie? Vermoeden is dat ook factoren als leeftijd, opleiding, relatieduur en ernst van het hersenletsel van invloed zullen zijn op de gerapporteerde veranderingen. Deze variabelen zullen in het onderzoek worden meegenomen. Verder  is er tot nu toe nog weinig aandacht geweest voor de veranderingen op seksueel vlak bij partners van hersenletsel patiënten. Onderzoek waarbij de partner wel ondervraagd werd laat zien dat bij 20% van alle partners van patiënten met traumatisch hersenletsel sprake is van seksuele disfuncties, zoals pijnklachten en verminderde opwinding, na het traumatisch hersenletsel van de partner. Zo’n 44% van de partners van patiënten met traumatisch hersenletsel zijn voorts niet tevreden met het seksuele functioneren na traumatisch hersenletsel. Huidig onderzoek zal met name ook aandacht hebben voor veranderde seksualiteit bij partners van hersenletsel patiënten.

Daarnaast zouden wij willen weten op welke manier hersenletsel patiënten en partners hulp op het gebied van seksualiteit en intimiteit wensen (in de vorm van gesprekken met een professional, vorm van e-health, enzovoorts). 

Patiënten, waarbij het hersenletsel minimaal 1 jaar geleden is ontstaan en/of hun partners worden gevraagd om te deel te nemen aan het onderzoek. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar: hersenletsel-en-seks@maastrichtuniversity.nl. Zij krijgen dan een link met betreffende informatie toegestuurd.

Contactpersoon: Dymphie in de Braek d.indebraek@maastrichtuniversity.nl