30 oktober 2018

Psychologische factoren na een beroerte: zijn ze stabiel over tijd?

Ieder persoon heeft een unieke persoonlijkheid. Persoonlijkheidskenmerken, ook wel psychologische factoren genoemd, hebben invloed op het herstel na een beroerte. Zo is uit eerder onderzoek gebleken dat extraversie en optimisme gunstige psychologische factoren zijn, terwijl neuroticisme en pessimisme samenhangen met minder gunstig herstel na een beroerte. Het is echter nog niet duidelijk of de psychologische factoren stabiel blijven of veranderen na het oplopen van een beroerte.

Uit deze deelstudie van het Restore4Stroke-project bleek dat gedurende de eerste 2 jaar na een beroerte psychologische factoren veranderen naar minder gunstige scores, zoals minder extraversie, minder optimisme en meer neuroticisme. Zorgprofessionals kunnen rekening houden met deze veranderingen over tijd en het gebruik van de gunstige psychologische factoren, zoals proactieve coping en optimisme, stimuleren.

Melloney Wijenberg, promovendus aan de Universiteit Maastricht en EHL, voerde samen met prof. dr. Caroline van Heugten, dr. Marloes van Mierlo, prof. dr. Anne Visser-Meily en prof. dr. Marcel Post deze studie uit, welke gepubliceerd is in het internationale tijdschrift ‘Journal of Rehabilition Medicine’: https://bit.ly/2yDAOaQ.