7 oktober 2020

Proefschrift: 'Psychosocial outcome after stroke and traumatic brain injury: longitudinal perspectives and recommendations for aftercare' Daan Verberne

Op 11 september verdedigde Daan Verberne zijn proefschrift genaamd 'Psychosocial outcome after stroke and traumatic brain injury: longitudinal perspectives and recommendations for aftercare'. Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op de psychosociale gevolgen van beroerte en traumatisch hersenletsel. Psychosociale gevolgen zijn verminderde denkfuncties zoals concentratie- en geheugenproblemen, emotionele gevolgen zoals angst en somberheid en verminderde participatie in de maatschappij. Bij participatie gaat het bijvoorbeeld om deelname aan activiteiten zoals werk, huishouden, sport en sociale contacten.

De resultaten van de onderzoeken tonen aan dat een groot deel van de thuiswonende mensen goed herstelt van hersenletsel maar een deel niet. Mensen zijn bijvoorbeeld bang voor een nieuwe beroerte of kunnen hun werk niet hervatten omdat ze concentratieproblemen hebben. Omdat de psychosociale gevolgen voor de buitenwereld niet altijd even zichtbaar zijn, is er meer structurele aandacht nodig. Laagdrempelige nazorg door verpleegkundigen biedt deze essentiële aandacht voor psychosociale problemen: mensen voelen zich gerustgesteld. Dit is bovendien een relatief goedkope vorm van zorg voor thuiswonende mensen met hersenletsel.

Promotie Daan Verberne