23 augustus 2017

Neuropsychological Rehabilitation: The International Handbook

In 2017 is ook het boek Neuropsychological Rehabilitation, The International Handbook uitgebracht waarvan prof. dr. Caroline van Heugten een van de 4 auteurs is. Dit buitengewone nieuwe handboek bevat alle en gevarieerde onderdelen van neuropsychologische revalidatie. In het eerste deel worden algemene problemen in neuropsychologische revalidatie behandelen waaronder theorieën en modellen, beoordelingen en doelstellingen. Vervolgens richt het boek zich op de verschillende populaties die verwezen worden naar neuropsychologische revalidatie en focust zich op de revalidatie van eerste cognitieve en dan psychosociale aandoeningen. Daarnaast worden nieuwe benaderingen zoals hersentraining en sociale robotica in overweging genomen, naast een uitgebreide sectie over de revalidatie over de hele wereld. Het boek eindigt met algemene conclusies en een evaluatie van de belangrijkste problemen op dit essentiële gebied. Dit boek is voor onderzoekers, studenten, klinische neuropsychologen, klinische psychologen, ergotherapeuten en spraak en taal therapeuten. Daarnaast is het boek ook interessant voor gerelateerde beroepen zoals neurologen, revalidatieartsen, revalidatiepsychologen en artsen.