18 september 2020

Netwerk gevolgen van traumatisch hersenletsel

Traumatisch hersenletsel kan allerlei langdurige gevolgen hebben die de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten negatief beïnvloeden. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld problemen hebben op het gebied van aandacht of geheugen en kan het na het letsel moeilijker zijn om sociale interacties met anderen te onderhouden of goed te functioneren op het werk. Deze gevolgen kunnen elkaar onderling ook weer beïnvloeden of zelfs veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan aandachtsproblemen die het moeilijk maken om in sociale interacties de draad van het gesprek te volgen zodat gesprekken met collega’s lastig worden waardoor goed functioneren op het werk niet meer lukt et cetera.

Vanuit de gedachte dat er dit soort causale verbanden zijn tussen de  gevolgen van traumatisch hersenletsel, hebben we binnen ons onderzoek een netwerk gecreëerd dat weergeeft hoe de verschillende gevolgen elkaar kunnen veroorzaken. Dit netwerk is gebaseerd op de inschattingen van 15 bevraagde experts (psychologen, psychiaters, revalidatieartsen en specialisten ouderengeneeskunde) die gemiddeld 13,3 jaar ervaring hebben in het werken met patiënten met traumatisch hersenletsel. Het netwerk laat zien dat er volgens de experts inderdaad veel causale verbanden zijn tussen de gevolgen die traumatisch hersenletsel kan hebben. Problemen met werk worden binnen het netwerk het sterkst veroorzaakt door andere gevolgen (bijv. moeilijkheden in het onderhouden van gesprekken en energieproblemen) van traumatisch hersenletsel. Problemen in het bewustzijn worden juist gezien als de meest sterke veroorzaker van andere gevolgen. Daarnaast spelen moeilijkheden in het onderhouden van complexe sociale interacties ook een centrale rol door het vaakst te functioneren als brug tussen andere gevolgen.

Netwerk model  

Deze ‘netwerkbenadering’ is nieuw in het onderzoek naar hersenletsel en kan ons helpen de gevolgen van hersenletsel beter te begrijpen en te behandelen. Het volledige artikel over dit onderzoek is hier te vinden.