10 maart 2020

Moe-i-teloos

Vermoeidheid is de meest gehoorde klacht bij mensen met hersenletsel. Toch is er maar weinig bekend over hoe we vermoeidheid goed kunnen behandelen. Hoewel het hersenletsel zelf een rol speelt, komen er op de lange termijn steeds meer andere factoren bij. Vaak komen mensen in een negatieve spiraal terecht van verlammende gedachten ('daar zal ik wel moe van worden'), angst en slechte gewoontes zoals veel dutjes, het vermijden van lichamelijke inspanning. Ook verstoorde slaap en somberheid komen veel voor.

Om deze spiraal te doorbreken, ontwikkelden wij een individuele aanpak waarbij mensen via de Experience Samplling Methode (ESM) op hun smartphone bijhouden hoe moe ze zijn, wat ze doen, waar en met wie. Op basis hiervan worden persoonlijke adviezen gegeven om vermoeidheid weer de baas te kunnen. Door mensen inzicht te verschaffen in de factoren die vermoeidheid uitlokken, willen wij hen de regie over hun dagelijks leven teruggeven. Deze factoren zijn voor iedereen anders. Een belangrijk onderdeel van onze behandeling is dat mensen zelf aan de slag gaan met hun eigen gegevens die zij verzamelen in het leven van alledag. De resultaten van de pilotstudie zijn veelbelovend, waardoor de Hersenstichting een nieuwe financiering geeft aan onderzoekers Bert Lenaert, Caroline van Heugten, Anne Visser-Meily, Rudolf Ponds en Robert van Oostenbrugge voor het meten van de effectiviteit in een grotere behandelstudie.

In het onderzoek vergelijken we een groep mensen die de nieuwe behandeling krijgen met een groep die gebruikelijke zorg krijgt. We verwachten dat de nieuwe behandeling zal leiden tot een grotere afname van vermoeidheidsklachten maar ook tot een hogere mate van participatie, betere stemming en minder cognitieve klachten.

Moe-i-teloos