15 maart 2017

Interview L1 Radio

In het kader van de Brain Awareness Week, een wereldwijd initiatief waarbij extra aandacht wordt besteed aan de hersenen, hoe ze werken en hoe ze ziek kunnen worden of schade kunnen oplopen, gaf het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg op dindsag 14 maart 2017 een interview voor L1 radio

Het interview kunt u hier herbeluisteren.

In dit interview bracht professor Caroline van Heugten ondermeer de onderschatting van hersenletsel onder de aandacht. Maar liefst één op de vier Limburgers krijgt in zijn of haar directe omgeving met hersenletsel te maken.

Ook kwamen de vaak "onzichtbare gevolgen" van hersenletsel aan bod. Hoewel je het aan de buitenkant niet ziet, ervaren veel mensen met hersenletsel problemen met aandacht, geheugen, het verwerken van informatie, en is er vaak sprake van een veranderde stemming en verhoogde prikkelbaarheid.

Wilt u meer te weten komen over hersenletsel en deze onzichtbare gevolgen? Kom dan donderdagavond 16 maart 2017 (vanaf 19.00) naar onze informatieavond in de Brandweerkazerne in Maastricht. Meer informatie vindt u hier.