7 september 2018

Het beschrijven van het beloop van sociale participatie in de eerste 2 jaar na een beroerte

Verminderde participatie in de maatschappij, ook wel sociale participatie genoemd (bijv. werk en hobby’s) is een bekend gevolg van een beroerte. Het beloop van sociale participatie op lange termijn is echter nog niet goed in kaart gebracht. Er kan daarnaast tijdig geïntervenieerd worden wanneer in een vroeg stadium al bepaald kan worden wie er meer risico heeft op een ongunstig beloop in sociale participatie.

 Uit deze deelstudie van het Restore4stroke-project bleek dat sociale participatie voornamelijk een herstelcurve kent tot 1 jaar na de beroerte welke daarna afvlakt. Werk-gerelateerde activiteiten namen toe en vrijetijdsbesteding nam af. Ervaarde problemen met sociale participatie namen af en tevredenheid nam toe. Oudere personen, lager opgeleiden en personen afhankelijk in dagelijkse activiteiten bleken risico te lopen op een ongunstiger beloop in sociale participatie.

Daan Verberne, promovendus aan Universiteit Maastricht en EHL, voerde samen met prof. dr. Marcel Post, dr. Seb Köhler, prof. dr. Leeanne Carey, prof. dr. Anne Visser-Meily, en prof. dr. Caroline van Heugten deze studie uit, welke gepubliceerd is in het internationale tijdschrift NNR: https://bit.ly/2NVsJUz.