12 februari 2019

EHL in Australië: twee onderzoekers op werkbezoek bij Monash-Epworth Rehabilitation Research Centre in Melbourne

Jessica Bruijel en Melloney Wijenberg (promovendi bij het EHL) werken op het moment voor twee maanden bij Monash-Epworth Rehabilitation Research Centre, een toonaangevende onderzoeksgroep in Melbourne op het gebied van traumatisch hersenletsel onder leiding van Prof. dr. Jennie Ponsford. Dankzij deze werkbezoeken worden niet alleen internationale banden versterkt, maar worden ook vernieuwende en grootschalige projecten bij patiënten met traumatisch hersenletsel mogelijk gemaakt.

Jessica Bruijel zal in Australië de relatie tussen fysieke activiteit overdag en slaap kwaliteit in patiënten met traumatisch hersenletsel onderzoeken. Hiervoor wordt een speciaal horloge gebruikt dat lichaamsbewegingen meet en daarmee kan het slaap-waak gedrag objectief bepaald worden (actigrafie). In Australië wordt veel actigrafie onderzoek gedaan bij patiënten met traumatisch hersenletsel. Deze samenwerking is dus een buitengewone kans om de kennis en expertise die zij hebben op het gebied van slaap en hersenletsel toe te passen op ons eigen onderzoek en over te brengen naar Nederland. Hiermee kunnen de slaapproblemen van patiënten met traumatisch hersenletsel beter in kaart gebracht worden en kunnen we actigrafie misschien meer gaan gebruiken om slaapproblemen op een betere manier vast te stellen in de toekomst.

Melloney Wijenberg doet onderzoek naar een nieuw verklaringsmodel voor de blijvende klachten na traumatisch hersenletsel: het vreesvermijdingsmodel. Het model gaat ervan uit dat niet de ernst van het letsel, maar angst voor de klachten en het vermijden van activiteiten, de mate van blijvende klachten verklaren. Door deze samenwerking hebben wij de unieke kans om ongeveer 200 mensen met traumatisch hersenletsel op de langere termijn te benaderen. Hiermee kunnen wij niet alleen onderzoeken of het model herstel na traumatisch hersenletsel verklaart, maar ook of onze vertaalde vragenlijsten te gebruiken zijn in Engelstalige landen. De onderzoeksresultaten zullen dan wereldwijd bruikbaar zijn voor patiënten, hun naasten, onderzoekers, hulpverleners en beleidsmakers.

Bovenste foto: Ontvangst door collega's. Onderste foto v.l.n.r. Amelia Hicks, Jessica Bruijel, Jennie Ponsford, Melloney Wijenberg en Marina Downing