4 maart 2020

De onzichtbare gevolgen van hersenletsel

Veel mensen met niet-aangeboren hersenletsel ondervinden nog jaren later problemen in het dagelijks functioneren en in het maatschappelijk leven. Er is voldoende goede zorg beschikbaar, maar lang niet iedereen krijgt die op het juiste moment. Zorgverleners herkennen de (chronische) gevolgen vaak niet of zijn niet bekend met de regionale zorg- en ondersteuningsmogelijkheden. Meestal is de huisarts degene van wie de patiënt afhankelijk is voor het herkennen en gericht doorverwijzen bij problemen door hersenletsel. Caroline van Heugten, Nicole Sillekens, Job Metsemakers en Marjan van den Akker schreven een nascholing met praktische handvatten voor huisartsen, waaronder een stroomdiagram voor het opsporen van niet-aangeboren hersenletsel in de huisartsenpraktijk. Het artikel is gepubliceerd in het tijdschrift ‘Huisarts en Wetenschap’.

Lees het volledige artikel hier.

De onzichtbare gevolgen van hersenletsel