Maatschappelijk

Activiteiten

Brain Awareness week 2018

Tijdens de Brain Awareness week wordt wereldwijd aandacht besteed aan de hersenen: hoe werken ze, hoe worden ze ziek en wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek voor mens en maatschappij. In het kader van de Brain awareness week organiseerde het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg op 14 maart een aantal lezingen en een informatiemarkt. Dit gebeurde in samenwerking met het Hersen- en ZenuwCentrum van het Maastricht UMC+. De lezingen werden verzorgd door prof. dr. Rudolf Ponds, dr. Annemarie Stiekema en dr. Bert Lenaert (leden van het EHL). Tijdens de informatiemarkt konden aanwezigen hun eigen brein testen door middel van verschillende testjes.

Ook RTV Maastricht kwam op bezoek. Bekijk hier een kort fragment (vanaf 0:48)

Breincafé - trefpunt voor mensen met hersenletsel, naasten, professionals en andere geïnteresseerden

Het Breincafé is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden, professionals en overige geïnteresseerden. In een gezellige ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting.

Het Breincafé wordt georganiseerd door Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging, Hersenletsel.nl, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Gezondheidscentrum Honné, Proteion, Vorkmeer, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL), Maastricht University, Maastricht UMC+ en MEE Noord- en Midden-Limburg. De bijeenkomsten worden verzorgd door vrijwilligers.

Het Breincafé wordt maandelijks gehouden in Baarlo, Horn, Maastricht, Roermond, Sittard, Venray en Weert. Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis (consumpties zijn voor eigen rekening). De data en onderwerpen per locatie kunt u vinden op de site van Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging

Advies- en informatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel

Het EHL werkt nauw samen met het advies-en informatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Limburg. De website van het advies- en informatiepunt bevat informatie over hersenletsel, de werkwijze van het hersenletselteam, een overzicht van samenwerkende patiëntenverenigingen en het bestuurlijk netwerk NAH. Daarnaast vindt u op de website een uitgebreid overzicht van organisaties en zorgaanbod voor mensen met hersenletsel. Dit zorgaanbod varieert van diagnostiek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie. Deze ‘sociale kaart’ wordt aangepast wanneer er nieuwe zorgaanbieders of wijzigingen binnen een organisatie plaatsvinden. Er staan ook verschillende activiteiten op de site zoals de breincafés en de bijeenkomsten georganiseerd door stichting BreinTrein. Benieuwd naar het advies- en informatiepunt NAH? Klik hier voor de website. 

Bezoek Oliver Zangwill center

Eind oktober zijn Rudolf Ponds en Caroline van Heugten op werkbezoek geweest bij het Oliver Zangwill center in Ely, Engeland. Dit behandelcentrum is 20 jaar geleden opgezet door Barbara Wilson. In dit centrum wordt holistische neuropsychologische revalidatie aangeboden aan mensen met lange termijn gevolgen na een hersenletsel. Het programma wordt gedurende 18 weken als dagbehandeling in groepsverband aangeboden. Caroline van Heugten en Rudolf Ponds met Barbara WilsonCaroline van Heugten en Rudolf Ponds met Barbara Wilson

Tijdens het bezoek viel op dat er een huiskamerachtige sfeer heerst waarbij de deelnemers en professionals samen de dag doorbrengen. Er is een therapiehond en huishoudelijke taken worden verdeeld.

Tijdens een groepsinterview met enkele ex-deelnemers bleek dat de behandeling wordt gezien als een cursus waarin de getroffene leert om met zijn/haar nieuwe leven om te gaan en daar vooral veel vertrouwen in te hebben. Dit gesprek was een bijzondere en zeer waardevolle ervaring.

Een tweede onderdeel van ons werkbezoek betrof een discussie over uitkomstmeting: op welke wijze en vooral op welke uitkomsten zou de evaluatie van dit soort intensieve maar zeer waardevolle programma’s zich moeten richten.

In Nederland wordt een dergelijk programma aangeboden in Amsterdam onder de naam Intensieve Neurorevalidatie.

Interview RTV Maastricht "Bij De Liewe"

Op 20 april 2017 gaf professor Caroline van Heugten van het Expertisecentrum Hersenletsel Limburg een radio-interview voor RTV Maastricht in het programma "Bij De Liewe". 

Bij De Liewe heeft als doel het verbinden van burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven, en nodigen daar wekelijks gasten voor uit.

U kunt het interview hier opnieuw beluisteren (programma van 20 april 2017). Tijdens dit programma komt prof. dr. Caroline van Heugten op verschillende momenten aan het woord, en geeft zij uitleg over hersenletsel en de vaak onzichtbare gevolgen daarvan. Er wordt ook uitgelegd hoe wij met het Expertisecentrum door middel van maatschappelijk relevant onderzoek streven naar het verbeteren van het leven van mensen met hersenletsel.

Brain Awareness week 2017

Van 13 tot 19 maart 2017 was het internationale Brain Awareness Week. Tijdens deze week wordt wereldwijd aandacht besteed aan de hersenen: hoe werken ze, hoe worden ze ziek en wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek voor mens en maatschappij. 

Op dinsdagochtend 14 maart 2017 gaf prof. dr. Caroline van Heugten een interview bij L1 radio, dat u hier kunt herbeluisteren.

Daarnaast organiseerde het EHL tijdens de Brain Awareness week een informatieavond met bijzondere aandacht voor de veelal onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Klik hier voor meer details over deze informatieavond en hier voor een impressie van de Brain Awareness week.