Maatschappelijk

Activiteiten

Publiekslezingen en interviews

Leden van het EHL geven presentaties en interviews over niet aangeboren hersenletsel om de vooruitgang die met wetenschappelijk onderzoek wordt geboekt hier en nu ten goede te laten komen aan de mensen met hersenletsel en hun familie en vrienden. Zo werden er presentaties geven tijdens het Pleasure, Art and Science festival (PAS), ZijActief en Mantelzorg bijeenkomsten. Daarnaast spreken leden van het EHL regelmatig bij Het Breincafé. Dit is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden, professionals en overige geïnteresseerden (zie patiëntenorganisatie voor meer informatie)

EHL onderzoek Christine Resch zat in de top 3 van het Klokhuis wetenschapsprijs met haar onderzoek "Gamen om dingen beter te onthouden".

Het EHL organiseerde een gratis publiekslezing in de Oranjerie Roermond waarbij Erik Scherder bekend van De Wereld Draait Door, een lezing gaf over 'Vitale Hersenen'. De zaal zat helemaal vol en werd bezocht door 220 professionals en leken. 

Kennis wordt ook verspreid via interviews, op de radio, zo gaf  prof. dr. Caroline van Heugten (hoofd van het EHL) een radio-interview voor RTV Maastricht in het programma "Bij De Liewe" (programma van 20 april 2017); op de TV, zo was Caroline van Heugten te gast bij L1 TV , bij een speciale aflevering van Avondgasten, "Mijn Limburgs Hart"; en via kranten en tijdschriften zoals de Volkskrant, HersenMagazine, en meerdere interviews in de Limburger en de Observant.

Brain Awareness week activiteiten

Tijdens de Brain Awareness week (BAW) wordt wereldwijd aandacht besteed aan de hersenen: hoe werken ze, hoe worden ze ziek en wat is het belang van wetenschappelijk onderzoek voor mens en maatschappij. Het EHL werkt hieraan mee door het organiseren van lezingen, informatiemarkten en geven van interviews.

In de BAW van 2018 organiseerde het EHL een aantal lezingen en een informatiemarkt. Dit gebeurde in samenwerking met het Hersen- en ZenuwCentrum van het Maastricht UMC+. De lezingen werden verzorgd door prof. dr. Rudolf Ponds, dr. Annemarie Stiekema en dr. Bert Lenaert (leden van het EHL). Tijdens de informatiemarkt konden aanwezigen hun eigen brein testen door middel van verschillende testjes. Ook RTV Maastricht kwam op bezoek. Bekijk hier een kort fragment (vanaf 0:48)

In de BAW van 2017 gaf prof. dr. Caroline van Heugten een interview bij L1 radio, dat u hier kunt terug luisteren. Daarnaast organiseerde het EHL tijdens de Brain Awareness week een informatieavond met bijzondere aandacht voor de veelal onzichtbare gevolgen van hersenletsel.

Samenwerking met patiëntenorganisaties

Leden van het EHL spreken regelmatig bij Het Breincafé. Dit is een trefpunt voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), partners, mantelzorgers, familieleden, vrienden, professionals en overige geïnteresseerden. In een gezellige ontspannen sfeer worden wisselende onderwerpen besproken. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Het Breincafé wordt georganiseerd door Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging, Hersenletsel.nl, Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL), Gezondheidscentrum Honné, Proteion, Vorkmeer, Expertisecentrum Hersenletsel Limburg (EHL), Maastricht University, Maastricht UMC+ en MEE Noord- en Midden-Limburg.  Meer informatie hierover en de locaties en data kunt u vinden op de site van Samen Verder Limburg Beter Brein Vereniging

Het EHL werkt nauw samen met het advies-en informatiepunt Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) Limburg. De website van het advies- en informatiepunt bevat informatie over hersenletsel, de werkwijze van het hersenletselteam, een overzicht van samenwerkende patiëntenverenigingen en het bestuurlijk netwerk NAH. Daarnaast vindt u op de website een uitgebreid overzicht van organisaties en zorgaanbod voor mensen met hersenletsel. Dit zorgaanbod varieert van diagnostiek en behandeling tot begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie. Deze ‘sociale kaart’ wordt aangepast wanneer er nieuwe zorgaanbieders of wijzigingen binnen een organisatie plaatsvinden. Er staan ook verschillende activiteiten op de site zoals de breincafés en de bijeenkomsten georganiseerd door stichting BreinTrein. Benieuwd naar het advies- en informatiepunt NAH? Klik hier voor de website. 

Ontwikkelen van producten voor mensen met hersenletsel en hun familie

Het EHL ontwikkelt producten die gebruikt kunnen worden door mensen met hersenletsel en hun familie. Zo zijn er twee waaiers (boekjes) gemaakt waarin tips staan voor mensen met hersenletsel of de partners van mensen met hersenletsel. Deze waaiers kunt u hier gratis downloaden.
Veel mensen met hersenletsel en hun naasten geven aan dat het vinden van de juiste zorg en ondersteuning een zoektocht is en een kwestie van geluk om bij de juiste organisatie terecht te komen. Om deze zoektocht te ondersteunen hebben wij keuzewijzers gemaakt voor volwassenen met hersenletsel in de regio Maastricht-Heuvelland en ouders van kinderen met hersenletsel in de provincie Limburg. De digitale keuzewijzers kunt u via deze pagina gratis downloaden.